2000 Mẫu Hoành Phi Câu Đối Thông Dụng sách trực tuyến sách miễn phí

2000 Mẫu Hoành Phi Câu Đối Thông Dụng

2000 Mẫu Hoành Phi Câu Đối Thông Dụng

2000 Mẫu Hoành Phi Câu Đối Thông Dụng

Tác giả:

20 Mẫu Hoành Phi Câu Đối Thông DụngCâu đối thuộc thể loại văn biền ngẫu, gồm hai vế đối nhau nhằm biểu thị một ý chí, quan điểm, tình cảm của tác giả trước một hiện tượng, một sự việc nào đó trong đời sống xã hội. Từ “đối” ở đây có n...

2000 Mẫu Hoành Phi Câu Đối Thông Dụng sách điện tử trực tuyến miễn phí

2000 Mẫu Hoành Phi Câu Đối Thông Dụng