​Jeffbezos Và Kỷ Nguyên Amazon (Tái Bản) sách trực tuyến sách miễn phí

​Jeffbezos Và Kỷ Nguyên Amazon (Tái Bản)

​Jeffbezos Và Kỷ Nguyên Amazon (Tái Bản)

​Jeffbezos Và Kỷ Nguyên Amazon (Tái Bản)

Tác giả:

Jef Bezos Và Kỷ Nguyên Amazon"Amazon là câu chuyện của một người sáng lập đầy tài năng đã hoàn toàn tự mình định hướng tầm nhìn chiến lược,” Eric Schmidt, chủ tịch của Gogle - một đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Amazon, phát bi...

​Jeffbezos Và Kỷ Nguyên Amazon (Tái Bản) sách điện tử trực tuyến miễn phí

​Jeffbezos Và Kỷ Nguyên Amazon (Tái Bản)