dhandora

Dante Povadora Povadora từ Jagal, Pakistan từ Jagal, Pakistan

Người đọc Dante Povadora Povadora từ Jagal, Pakistan

Dante Povadora Povadora từ Jagal, Pakistan

dhandora

cuốn sách đẹp

dhandora

Đây là phần tiếp theo của "In the Woods". Tôi thích nó hơn cái đầu tiên và không thể đặt nó xuống trong nhiều ngày. Tôi hy vọng cô ấy vội vàng và viết khác!

dhandora

chỉ về cuốn tiểu thuyết lãng mạn hay nhất tôi từng đọc - và điều đó đã nói lên rất nhiều.

dhandora

một kết luận thỏa mãn cho câu chuyện của những đứa trẻ ân sủng. nhiều 'hành động' hơn so với các cuốn sách khác - nhưng, phù hợp, điều đó làm cho nó cảm thấy cao trào hơn. kết thúc phim khá khác biệt, vì vậy mặc dù bộ phim hài lòng nhất theo đúng nghĩa của nó, tôi không nghĩ rằng tôi thực sự nói rằng đó là một bộ phim chuyển thể hay. nhưng tôi thích cả hai.

dhandora

This was just as entertaining as I had expected; I enjoyed the introduction of all of the cast 'players', and getting to know Malory and FLynn - I'm looking forward to Dana's tale; will she find her key?

dhandora

Grade B+. Short stories. Book B2.