andresreisinger

Andy Reisinger Reisinger từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Andy Reisinger Reisinger từ Audrain County

Andy Reisinger Reisinger từ Audrain County

andresreisinger

Một cuộc chiến tranh thế giới thứ hai trôi dạt vào việc cung cấp cơ bắp cho một cây vợt bảo vệ ở Washington D.C. nhưng thực sự không có dạ dày cho công việc. Tôi nghĩ rằng đây là một cái nhìn rất thú vị về DC sau chiến tranh, đặc biệt là trong cộng đồng người nhập cư.