margaretmiddleton

Margaret Middleton Middleton từ Glengarry, Invercargill, New Zealand từ Glengarry, Invercargill, New Zealand

Người đọc Margaret Middleton Middleton từ Glengarry, Invercargill, New Zealand

Margaret Middleton Middleton từ Glengarry, Invercargill, New Zealand

margaretmiddleton

Cuốn sách này đã đến tuổi tôi là một học sinh thông minh, mơ ước về một ngôi trường vui vẻ, nơi bạn có tất cả những đứa trẻ thông minh cùng nhau giải cứu thế giới. Được viết tốt, tôi thích đọc cuốn sách này mỗi khi tôi nhặt nó lên. Đó là một trong những cuốn sách hiếm hoi mà tôi yêu thích mỗi lần. Orson Scott Card là một nhân vật, và tôi giới thiệu khoa học viễn tưởng của mình cho hầu hết mọi người.

margaretmiddleton

Never read self help books but this one was worth the read! Is very applicable to any relationship in life.

margaretmiddleton

I am still trying to get through this one. Every time I pick it up, I enjoy reading it, but just don't read enough to keep the momentum going.