tomhovey

Tom Hovey Hovey từ Durum, Nigeria từ Durum, Nigeria

Người đọc Tom Hovey Hovey từ Durum, Nigeria

Tom Hovey Hovey từ Durum, Nigeria

tomhovey

Tôi đã đọc cuốn sách này trước khi tôi đọc bất cứ điều gì của Stephen Crane, vì vậy ấn tượng đầu tiên của tôi chỉ đơn giản là không có nhà văn nào khác duy trì khao khát tốt như vậy. Paris của đầu thế kỷ 20 không còn tồn tại nữa, nhưng trong bao lâu bạn đọc cuốn sách này, Hemmingway vô tư dắt bạn đi khắp thành phố.

tomhovey

Hoàn toàn tài liệu và nghiên cứu. Rất chi tiết, vì vậy nếu bạn đang tìm kiếm một bài đọc nhanh, đây không phải là nó.