mattreedy

Matt Reedy Reedy từ Kapulima, Ghana từ Kapulima, Ghana

Người đọc Matt Reedy Reedy từ Kapulima, Ghana

Matt Reedy Reedy từ Kapulima, Ghana

mattreedy

Một cuộc phiêu lưu tuyệt đẹp, giữa miền trung và nam phi, với ba người phụ nữ dũng cảm và sâu sắc là nhân vật chính, trong những lựa chọn và niềm đam mê của họ, tuy nhiên, phải đối phó với một nhịp điệu mà ở một số phần quá dài và chậm chạp.

mattreedy

Tôi đặt tên cho con gái tôi là trinh sát

mattreedy

bơ thực vật ở đâu đã là tất cả cuộc sống của tôi? tôi chỉ 'phát hiện' cô ấy, giống như christopher columbus đã phát hiện ra nước Mỹ và cô ấy bây giờ là nhà văn tiểu thuyết yêu thích của tôi. tôi muốn viết như thế mong được nhiều sách của cô ấy