nacho_u_98133d

Ignacio Castro Castro từ Dungri, Uttarakhand 246171, Ấn Độ từ Dungri, Uttarakhand 246171, Ấn Độ

Người đọc Ignacio Castro Castro từ Dungri, Uttarakhand 246171, Ấn Độ

Ignacio Castro Castro từ Dungri, Uttarakhand 246171, Ấn Độ

nacho_u_98133d

Lần thứ hai tôi đã đọc điều này ... dường như là một bản xem trước tốt đẹp cho chuyến đi London sắp tới của tôi. Mặc dù là một "Cuốn sách lựa chọn vĩnh viễn trong tháng", nhưng nó được viết tốt và mang tính giải trí để khởi động. Tôi đặt nó ngang hàng với "Sự đau đớn và cực lạc".

nacho_u_98133d

Cuốn sách không thể tin được mà đọc rất nhiều như một cuốn tiểu thuyết bạn quên nó là sự thật.