mlody47

Artur Szymczak Szymczak từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Artur Szymczak Szymczak từ Audrain County

Artur Szymczak Szymczak từ Audrain County

mlody47

Có một phụ nữ Trung Quốc trên trang bìa của cuốn sách này về geisha. THẤT BẠI.

mlody47

Tôi đang có một thời gian khó khăn để vượt qua điều này. Tôi đoán nó không có nghĩa là vào lúc này. Sẽ thử lại sau.

mlody47

Tôi biết đó là một tác phẩm kinh điển nhưng nó khiến tôi thờ ơ. Đó không phải là lỗi của quá nhiều văn bản vì tôi thực sự nghĩ rằng đây là một cuốn sách được đàn ông hiểu rõ hơn. Để sử dụng một sáo ngữ, "nó thực sự là một chàng trai".