472601042880f

Rakksen Yang Yang từ Jhanjhar, Uttar Pradesh 271805, Ấn Độ từ Jhanjhar, Uttar Pradesh 271805, Ấn Độ

Người đọc Rakksen Yang Yang từ Jhanjhar, Uttar Pradesh 271805, Ấn Độ

Rakksen Yang Yang từ Jhanjhar, Uttar Pradesh 271805, Ấn Độ

472601042880f

Tôi nghĩ rằng đây là một cuốn sách thứ ba xuất sắc cho loạt The Forest of Hands and Răng. Nó tập hợp các nhân vật từ cuốn sách thứ nhất và thứ hai. Mặc dù tôi không yêu người kể chuyện Annah, nhưng tôi đã làm như thế là tôi không yêu cô ấy (điều đó có hợp lý không?). Tôi thích rằng cô ấy có khuyết điểm và nôn nao, và tôi thích cách nuôi dưỡng của cô ấy khác với Gabry và nó ảnh hưởng đến cuộc sống của cô ấy như thế nào. Annah thú vị hơn Gabry được che chở và tôi thích Catch và toàn bộ chuyện tình tay ba.

472601042880f

Wonderful novel. The plot and characters made the story seem real. I just wanted to find out what happens to the character and I kept hoping that the book would end happily. The best Jane Austen book ever.