lxg07

Lex Galvan Galvan từ Thepha, Thepha District, Songkhla, Thái Lan từ Thepha, Thepha District, Songkhla, Thái Lan

Người đọc Lex Galvan Galvan từ Thepha, Thepha District, Songkhla, Thái Lan

Lex Galvan Galvan từ Thepha, Thepha District, Songkhla, Thái Lan

lxg07

Cuốn sách này làm tôi phát điên. Anh ấy mô tả quá mức đến nỗi cuối cùng tôi đã lướt qua để đến "phần tốt" mà ... cũng ổn thôi. Tôi cảm thấy như chúng ta có thể cắt phần lớn các mô tả hoa mỹ và làm cho nó tốt hơn. Đến cuối cuốn sách tôi đã sẵn sàng để ném nó.