nabil-elnour

Nabil El El từ Achemelmel, Mali từ Achemelmel, Mali

Người đọc Nabil El El từ Achemelmel, Mali

Nabil El El từ Achemelmel, Mali

nabil-elnour

Mặc dù tôi thích hầu hết mọi thứ McKillip viết, Song for the Basilisk và The Cygnet and the Firebird là sở thích của tôi. Trong Song for the Basilisk, McKillip kết hợp lối viết trữ tình thương hiệu của cô với chủ đề âm nhạc, và những ẩn dụ được chia sẻ bổ sung hiệu quả cho cốt truyện phức tạp. Sự điều động chính trị, các mối quan hệ gia đình và ý nghĩa của sự hy sinh đều được đan xen trong cuốn sách này. Sự thận trọng duy nhất mà tôi sẽ có là kết thúc khá mơ hồ và đòi hỏi nhiều bài đọc.

nabil-elnour

Dooooooooooooooooowner. Tôi muốn đọc một cuốn sách hạnh phúc về Afghanistan một ngày nào đó.

nabil-elnour

If you want more Card, try this.