wildmix

The Wild Mix Wild Mix từ Kamatnur, Karnataka, Ấn Độ từ Kamatnur, Karnataka, Ấn Độ

Người đọc The Wild Mix Wild Mix từ Kamatnur, Karnataka, Ấn Độ

The Wild Mix Wild Mix từ Kamatnur, Karnataka, Ấn Độ

wildmix

Một trong những cuốn sách thực sự đã ảnh hưởng đến quan điểm của tôi về thế giới - nó đủ ngắn để bạn có thể đọc to nó trong khi ngồi (như tôi đã làm với chồng tôi). Bạn có thể có được bản dịch bằng tiếng Anh, nhưng tiếng Pháp mạnh hơn nhiều.

wildmix

Tôi yêu cuốn sách này. Tôi đọc nó khi tôi mới chuyển đến Trung Quốc và sự hoài nghi của Sedaris thực sự đã giúp tôi vượt qua mọi thứ ở đây. Tôi cho mượn một số đồng nghiệp Trung Quốc ở đây và họ quá thích cuốn sách này. Một trong số họ yêu thích cuốn sách đến nỗi cô thực sự đã đưa một vài mẩu cho các lớp đọc của mình để làm bài tập. Tôi chắc chắn rằng có rất nhiều trong các bài đọc này mà bạn tôi đã không giải thích cho các sinh viên của mình, nhưng họ hiểu và đánh giá cao đủ để có được ý tưởng tổng thể. Và họ rất thích nó!

wildmix

This started off pretty well, I thought, with the writer speaking directly to her subject (a turn-of-the-century Chinese prostitute in San Francisco). Bold post-modernish device, promising setting. But then she gets more and more heavy-handed, and after a while the studiedly spare prose really starts to feel like it's trying way too hard for *something* (one is never quite sure what, alas). And then it all goes *really* bad when the writer begins to load her politics (mostly feelings about immigration & the place of Asian immigrants in the US *today*) onto a tale that just can't bear that weight.