santiagorozco

Santiago Orozco Orozco từ Sherighera Kamte, Maharashtra 416611, Ấn Độ từ Sherighera Kamte, Maharashtra 416611, Ấn Độ

Người đọc Santiago Orozco Orozco từ Sherighera Kamte, Maharashtra 416611, Ấn Độ

Santiago Orozco Orozco từ Sherighera Kamte, Maharashtra 416611, Ấn Độ

santiagorozco

Đây là một trường hợp trong đó hình ảnh chuyển động gần như là tốt như cuốn sách

santiagorozco

"Tự truyện của màu đỏ" là một tiểu thuyết được chế tác độc đáo, nằm giữa ranh giới giữa tiểu thuyết và bài thơ sử thi. Một không gian được tạo ra trong các trang của nó là sự khớp nối hoàn hảo của sự khác biệt, thông qua các tính từ và biểu tượng cực kỳ sáng tạo. Sự khác biệt này được đưa ra một quá khứ và lịch sử hữu hình thông qua việc diễn giải lại Carson về huyền thoại Hy Lạp cổ đại của Geryon. Bất cứ ai thích một câu chuyện tình yêu và sự mất mát, và không né tránh văn học với hình thức và phong cách ban đầu chắc chắn sẽ yêu thích cuốn sách này.