sterldaworld

Sterling Griffin Griffin từ Chamuwa Gunth, Uttarakhand 263622, Ấn Độ từ Chamuwa Gunth, Uttarakhand 263622, Ấn Độ

Người đọc Sterling Griffin Griffin từ Chamuwa Gunth, Uttarakhand 263622, Ấn Độ

Sterling Griffin Griffin từ Chamuwa Gunth, Uttarakhand 263622, Ấn Độ

sterldaworld

Đọc điều này như một phần của Thế giới đã mất Đọc năm 2009. Sau khi đọc nhiều câu chuyện phiêu lưu ly kỳ ngày nay, đây là một thay đổi thực sự mới mẻ. Một câu chuyện thú vị, được kể theo một cách hoàn toàn khác với các nhà văn ngày nay. Người ta có thể xem nó là "ngày" nhưng tôi thích xem nó như một chuyến du hành ngược thời gian, và thấy nó thú vị theo nhiều cách. Hãy tưởng tượng nó sẽ thú vị như thế nào trong một thế giới không có tivi, điện thoại, internet và máy ảnh kỹ thuật số. Nếu điều này xảy ra bây giờ, người ta sẽ buộc tội nghệ sĩ gốc đã photoshop những bức ảnh của khủng long.