erdemmm

Erdem Yalcin Yalcin từ Widno, Ba Lan từ Widno, Ba Lan

Người đọc Erdem Yalcin Yalcin từ Widno, Ba Lan

Erdem Yalcin Yalcin từ Widno, Ba Lan

erdemmm

** cảnh báo spoiler ** Trong khi câu chuyện có phần hấp dẫn, tôi cảm thấy rằng kết thúc và 'thủ phạm' là quá rõ ràng - ý tôi là người yêu cũ của Lily. Có lẽ tôi đã quen với nhiều điều bí ẩn hơn nhưng tôi thấy điều này đến từ một dặm. Xin lỗi - chỉ là quá nhiều không có trí tuệ đối với tôi.