ddina

Dina Silanteva Silanteva từ Pahua, Rajasthan 321201, Ấn Độ từ Pahua, Rajasthan 321201, Ấn Độ

Người đọc Dina Silanteva Silanteva từ Pahua, Rajasthan 321201, Ấn Độ

Dina Silanteva Silanteva từ Pahua, Rajasthan 321201, Ấn Độ

ddina

Trong bản vẽ của mình, Al-Tayeb Saleh đã tạo ra một bức tranh mang tất cả mâu thuẫn giữa phương Tây và phương Đông, và anh ta đã thành công trong việc lựa chọn Mustafa Saeed để trở thành bí ẩn của tiểu thuyết mơ hồ, yếu tố thiện và ác trong đó, tôi thực sự không thích nó. Và tôi ước rằng nhiều bí mật của Said sẽ được tiết lộ trong tiểu thuyết.