cherryjobm6a2f

Gluco Mania Mania từ Bamanwas Patti Kal, Rajasthan, Ấn Độ từ Bamanwas Patti Kal, Rajasthan, Ấn Độ

Người đọc Gluco Mania Mania từ Bamanwas Patti Kal, Rajasthan, Ấn Độ

Gluco Mania Mania từ Bamanwas Patti Kal, Rajasthan, Ấn Độ

cherryjobm6a2f

Câu chuyện này rất bí ẩn. Trong suốt thời gian tôi đọc nó, tôi không thể ngừng đoán người và người là gì. Cái kết khiến tôi bị thổi bay. Tôi không thể tin tất cả những gì đã đi xuống. Tôi mong chờ bộ phim chuyển thể từ cuốn sách này và đọc phần còn lại của bộ truyện.

cherryjobm6a2f

Bản sao chữ ký