paintingforlife

People of the Chalk of the Chalk từ Markopoulo 270 53, Hy Lạp từ Markopoulo 270 53, Hy Lạp

Người đọc People of the Chalk of the Chalk từ Markopoulo 270 53, Hy Lạp

People of the Chalk of the Chalk từ Markopoulo 270 53, Hy Lạp

paintingforlife

Được viết tốt - dưới dạng ký ức, tiểu luận và tường thuật. Cô đưa ra ví dụ về những cuộc gặp gỡ trên máy bay ở Trái đất và sự can đảm cho những người khác như cô, người trải nghiệm nhiều hơn bình thường.

paintingforlife

Tôi yêu cuốn sách này. Đây là một trong những mục yêu thích của tôi và đọc vui vẻ.