jonathanrijo

Jonathan Rijo Peguero Rijo Peguero từ Injana, Odisha 751024, Ấn Độ từ Injana, Odisha 751024, Ấn Độ

Người đọc Jonathan Rijo Peguero Rijo Peguero từ Injana, Odisha 751024, Ấn Độ

Jonathan Rijo Peguero Rijo Peguero từ Injana, Odisha 751024, Ấn Độ

jonathanrijo

Tôi ghét cuốn sách này. Có thể tôi không thích phong cách của Gaiman, nhưng sau khi đọc hết một nửa cuốn sách (chứa đầy những câu chuyện ngẫu nhiên, gây khó chịu và đôi khi không thể giải mã được), tôi không thể tiếp tục. Nội dung chửi thề, tình dục, và vô đạo đức của cuốn sách là đủ để làm tôi đau bụng. Tôi sẽ không bao giờ giới thiệu cuốn sách này.

jonathanrijo

Thật tuyệt vơi. Tôi không biết làm thế nào để giải thích nó.

jonathanrijo

** cảnh báo spoiler ** Jimmy Pattiger