jandrelouis

Jandre Coetzee Coetzee từ Rantau Panjang, Perak, Malaysia từ Rantau Panjang, Perak, Malaysia

Người đọc Jandre Coetzee Coetzee từ Rantau Panjang, Perak, Malaysia

Jandre Coetzee Coetzee từ Rantau Panjang, Perak, Malaysia

jandrelouis

Cuốn sách kích thích tư duy làm tăng thêm nhiều nếp nhăn trong suy nghĩ của tôi về quyền sinh sản, bình đẳng giới và viện trợ nước ngoài.

jandrelouis

Okay. Good dialogue and characters. Cool to see the author's portrayal of Tolkien and C.S. Lewis but honestly, the book was pretty boring.

jandrelouis

cute!!