entiri

Entiri Studio Studio từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Entiri Studio Studio từ Audrain County

Entiri Studio Studio từ Audrain County

entiri

Tôi đã đề nghị điều này nhiều lần cho những người bạn mà tôi thường biết không đọc lịch sử hoặc có thể, tốt nhất về tiểu sử, và lý do tôi tiếp tục làm như vậy là vì tất cả các đoạn khô khan về trầm cảm về giá trị đất và ảnh hưởng lâu dài của cuộc cách mạng công nghiệp, Cannadine đã khéo léo xoay xở để đưa vào những họa tiết tiểu sử dọc theo con đường của một loạt các quý tộc Anh lập dị mà đơn giản là không thể cưỡng lại.

entiri

I LOVED the humor in this book. Things like : the job of the single person at a family party is to be useful and pleasant so you can get invited back, so the next time you can be as miserable as the last. The characters are great updates of the Austen originals. Makes me think maybe Persuasion is really funny and I just didn't get all the 18th century jokes. Plus the setting in Boston is a lot of fun. Except the book must have been written long before it was published since they go shopping at Filenes.