bradkuo

Brad Kuo Kuo từ Dhantola, West Bengal 733202, Ấn Độ từ Dhantola, West Bengal 733202, Ấn Độ

Người đọc Brad Kuo Kuo từ Dhantola, West Bengal 733202, Ấn Độ

Brad Kuo Kuo từ Dhantola, West Bengal 733202, Ấn Độ

bradkuo

ok, vì vậy nó chắc chắn là buồn cười, nhưng mỗi lần tôi đặt nó xuống, tôi cảm thấy như mình vừa xem một bộ phim hành động khủng khiếp khiến tôi cảm thấy hơi kiệt sức, và một chút dũng cảm.

bradkuo

Đây là kinh thánh của tôi trong lĩnh vực Nhân sự. Tôi chịu ảnh hưởng rất lớn từ Peter Senge. Tôi nghiên cứu cuốn sách này 15 năm trước như là một phần của chương trình MBA của tôi và thấy nó rất ấn tượng. Trong một khoảng thời gian, tôi chỉ trở nên ý thức hơn và các kỷ luật đã có ý nghĩa hơn rất nhiều. Gần đây tôi đã đọc nó một lần nữa và tìm thấy nhiều thứ mà tôi có thể sử dụng ngay cả bây giờ.

bradkuo

Again, I needed the dictionary for the archaic terms, but this romance and the depth of love the character portrays for his wife is unparelled. read in the 80's