szymonrajca

Szymon Rajca Rajca từ Volintiri, Moldova từ Volintiri, Moldova

Người đọc Szymon Rajca Rajca từ Volintiri, Moldova

Szymon Rajca Rajca từ Volintiri, Moldova

szymonrajca

Cuốn sách này đã thuyết phục tôi rằng sự tự do không tương thích với cả tính quyết định và sự biết trước. Đây là tập yêu thích của tôi của bộ truyện. Ostler là nhà văn Mặc Môn đầu tiên đặt ra thần học Mặc Môn trong thế giới tư tưởng triết học rộng lớn hơn, làm cho bộ truyện trở nên rất quan trọng đối với bất kỳ ai quan tâm đến triết học và thần học Mặc Môn.