cesgraphicmedia

CES Graphic Media Graphic Media từ Yağmurlukale Köyü, 40000 Yağmurlukale Köyü/Kırşehir Merkez/Kırşehir, Thổ Nhĩ Kỳ từ Yağmurlukale Köyü, 40000 Yağmurlukale Köyü/Kırşehir Merkez/Kırşehir, Thổ Nhĩ Kỳ

Người đọc CES Graphic Media Graphic Media từ Yağmurlukale Köyü, 40000 Yağmurlukale Köyü/Kırşehir Merkez/Kırşehir, Thổ Nhĩ Kỳ

CES Graphic Media Graphic Media từ Yağmurlukale Köyü, 40000 Yağmurlukale Köyü/Kırşehir Merkez/Kırşehir, Thổ Nhĩ Kỳ

cesgraphicmedia

Yêu cuốn sách này! Tôi đã làm nó cho tiếng Anh của GCSE và nghĩ rằng thật tuyệt vời khi nó là một cuốn sách tuyệt vời vì rất nhiều lý do, nó cho thấy trẻ em lớn lên như thế nào trong khi thể hiện định kiến chủng tộc ở miền nam sâu thẳm.