bukioe

Captain Buk Buk từ Bishopstoke, Hampshire SO50, Vương Quốc Anh từ Bishopstoke, Hampshire SO50, Vương Quốc Anh

Người đọc Captain Buk Buk từ Bishopstoke, Hampshire SO50, Vương Quốc Anh

Captain Buk Buk từ Bishopstoke, Hampshire SO50, Vương Quốc Anh

bukioe

Translating...

bukioe

Trẻ mẫu giáo ở mọi lứa tuổi yêu thích cuốn sách này! Tôi đọc nó nhiều lần và hơn cho họ.

bukioe

I imagine if I were a man who grew up reading comics I would love this book. As it is, I like it but I think it just didn't grab me and hold me tight.