savvyid

Anthony Howard Howard từ Karabey, 30300 Karabey Köyü/Yüksekova/Hakkâri, Thổ Nhĩ Kỳ từ Karabey, 30300 Karabey Köyü/Yüksekova/Hakkâri, Thổ Nhĩ Kỳ

Người đọc Anthony Howard Howard từ Karabey, 30300 Karabey Köyü/Yüksekova/Hakkâri, Thổ Nhĩ Kỳ

Anthony Howard Howard từ Karabey, 30300 Karabey Köyü/Yüksekova/Hakkâri, Thổ Nhĩ Kỳ

savvyid

Chà, tất cả mọi người trong vở kịch, ngoại trừ kẻ chủ mưu, đều khá ngốc, và thậm chí cuối cùng anh ta cũng vậy. Mặc dù, tôi thực sự đã thực sự nhận được vào. Mặc dù tôi chỉ đọc nó cho trường học và tất cả các cảnh hấp hối chỉ là ngu ngốc, mặc dù tôi hiểu rằng chúng sẽ tốt hơn khi được thực hiện.