byflash

Hasan Basri Basri từ Luckwell Bridge, Minehead, Somerset TA24, Vương Quốc Anh từ Luckwell Bridge, Minehead, Somerset TA24, Vương Quốc Anh

Người đọc Hasan Basri Basri từ Luckwell Bridge, Minehead, Somerset TA24, Vương Quốc Anh

Hasan Basri Basri từ Luckwell Bridge, Minehead, Somerset TA24, Vương Quốc Anh

byflash

Tôi thực sự yêu thích The Sound and the Fury khi tôi đọc nó ở trường đại học, nhưng vẫn chưa mệt mỏi với bất kỳ Faulkner nào khác. Mike đọc cái này ở trường trung học và nhớ nó một cách thích thú.