martamoras9e11

Marta Moraschi Moraschi từ Nalni, Uttarakhand 263001, Ấn Độ từ Nalni, Uttarakhand 263001, Ấn Độ

Người đọc Marta Moraschi Moraschi từ Nalni, Uttarakhand 263001, Ấn Độ

Marta Moraschi Moraschi từ Nalni, Uttarakhand 263001, Ấn Độ

martamoras9e11

Khủng khiếp. Ý tôi là, theo cách nó được viết tốt - tôi chỉ ghét nó theo cách đó. Tôi nghĩ rằng điểm chung là phân biệt chủng tộc ở cốt lõi, nhưng thay vì root nó ra, nó thực thi nó. Ý tôi là, thực sự, ý tưởng rằng để tìm được một xã hội cơ bản, bạn cần phải đến Châu Phi? Xin vui lòng.

martamoras9e11

I'm really glad I had the next one lined up on my kindle to read, the ending to this one had me itching to keep going. This one pulled me in to the series much better than the first one.