micahv

Micah Vanderlinden Vanderlinden từ Bamba, Kenya từ Bamba, Kenya

Người đọc Micah Vanderlinden Vanderlinden từ Bamba, Kenya

Micah Vanderlinden Vanderlinden từ Bamba, Kenya

micahv

Nó mất tất cả các thuật ngữ, nhưng chúng tôi đọc toàn bộ điều ngu ngốc. Tôi thích Epi như một chủ đề và đây là một trong những cuốn sách epi tốt hơn (dày đặc-khôn ngoan). Các câu hỏi ở cuối mỗi chương là một công cụ học tập tuyệt vời và chắc chắn đã giúp hiểu được tài liệu.

micahv

i heart jerry spinelli! not AS good as Maniac Magee or Who Put That Hair In My Toothbrush, but still a GREAT read! brought back the good old days of my favoritest library in Woodbidge and the third grade! haha!