fedorina

Alexandra Fedorina Fedorina từ Ismagilovo, Respublika Bashkortostan, Nga, 452024 từ Ismagilovo, Respublika Bashkortostan, Nga, 452024

Người đọc Alexandra Fedorina Fedorina từ Ismagilovo, Respublika Bashkortostan, Nga, 452024

Alexandra Fedorina Fedorina từ Ismagilovo, Respublika Bashkortostan, Nga, 452024

fedorina

Vâng, nó là phái sinh. Nhưng nó bắt nguồn từ một số ý tưởng hay nhất trong văn học, bao gồm Farhenheit 451 và The Giver. Tôi hoàn toàn thích cuốn sách này VÀ nó được viết tốt. Thêm vào đó, tôi phải cổ vũ cho đội nhà: cựu giáo viên tiếng Anh viết!