archivestudios

Denzil Heeger Heeger từ 01211 Baroja, Araba, Tây Ban Nha từ 01211 Baroja, Araba, Tây Ban Nha

Người đọc Denzil Heeger Heeger từ 01211 Baroja, Araba, Tây Ban Nha

Denzil Heeger Heeger từ 01211 Baroja, Araba, Tây Ban Nha

archivestudios

Tôi không biết nếu điều này bắt đầu công thức cho BAT nhưng nó cũng theo cùng một dòng với nhiều cuốn sách của tác giả này. Các nhân vật đáng yêu nhưng phần lớn nó quá gợi nhớ đến những cuốn sách trong quá khứ mà tôi đã đọc của tác giả này. Nếu bạn chưa đọc bất kỳ cuốn nào khác, bạn sẽ thích cuốn này. Nếu bạn đã đọc bất kỳ của những người khác, cái này là như nhau. Việc sử dụng quá mức "Oh, uh, I" .... và "just" thực sự làm tôi suy sụp và khiến cuốn sách này kéo dài mãi mãi. Các cảnh sex cũng giống như nhiều cảnh khác, cho đến "chương trình niềm tin tối thượng" từng có trong tất cả các cuốn sách của BAT.