srichtoff

Chris Toff Toff từ 81010 Valle Agricola CE, Ý từ 81010 Valle Agricola CE, Ý

Người đọc Chris Toff Toff từ 81010 Valle Agricola CE, Ý

Chris Toff Toff từ 81010 Valle Agricola CE, Ý

srichtoff

Tôi có được cuốn sách này khi nhà thờ dọn sạch thư viện của nó. Đó là một tiểu sử tốt đẹp về đội, nhưng điều thú vị là nó được viết vào đầu những năm 50, trong khi cả hai vẫn sống và sáng tạo, và trước khi họ viết một vài chương trình cuối cùng trong canon, bao gồm "The Sound of Âm nhạc." Vì vậy, trong khi đây không phải là cuốn sách R & H tinh túy, thật buồn cười khi đọc hồi tưởng để so sánh dự đoán của tác giả về thành công hơn nữa của đội với lịch sử thực tế.

srichtoff

I loved it. When do I get the next book?