heru1987

Fdsg Dfg Dfg từ 13900 Colma BI, Ý từ 13900 Colma BI, Ý

Người đọc Fdsg Dfg Dfg từ 13900 Colma BI, Ý

Fdsg Dfg Dfg từ 13900 Colma BI, Ý

heru1987

Không phù hợp với trái tim là một lá thư chứa đầy sự lạc quan và mãn nguyện với vận mệnh của Thiên Chúa. Ông bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những bài thơ của mình