cyasav

Caner Yasav Yasav từ Ramannapeta, Telangana 508113, Ấn Độ từ Ramannapeta, Telangana 508113, Ấn Độ

Người đọc Caner Yasav Yasav từ Ramannapeta, Telangana 508113, Ấn Độ

Caner Yasav Yasav từ Ramannapeta, Telangana 508113, Ấn Độ

cyasav

Được cho là một tài khoản người đầu tiên không hư cấu của một nhà báo trở thành người học việc của một "thầy phù thủy" Ấn Độ ở Mexico. Những trải nghiệm của anh ta có và không có ảo giác khá thú vị. Sẽ khá thú vị nếu bạn giữ và cởi mở về những điều siêu nhiên và tận hưởng những sự kiện không thể giải thích được.