huntrachel

Rachel Hunt Hunt từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Rachel Hunt Hunt từ Audrain County

Rachel Hunt Hunt từ Audrain County

huntrachel

Cuốn sách này là một đọc thực sự thú vị. Tôi chỉ yêu nó. Đó là một câu chuyện hay về tình bạn của phụ nữ và cách họ phát triển theo thời gian - và thông qua hạnh phúc và khó khăn. Đó cũng là một bức chân dung tốt về tình mẹ. Tôi rất muốn khuyên bạn điêu đo.

huntrachel

Cuốn sách dài mà mất một thời gian để có được vào!

huntrachel

Ơ - không sao đâu.