carolbehance

Ana Carolina Carolina từ Englewood, Kansas, Hoa Kỳ từ Englewood, Kansas, Hoa Kỳ

Người đọc Ana Carolina Carolina từ Englewood, Kansas, Hoa Kỳ

Ana Carolina Carolina từ Englewood, Kansas, Hoa Kỳ

carolbehance

Tôi thực sự thích cuốn sách này cho đến khi tôi tìm ra cái kết là gì. Tôi sẽ không cho đi, nhưng nó chắc chắn không phải là kết thúc mà tôi muốn. Nhìn chung, tôi nghĩ rằng nó được viết tốt và cung cấp một quan điểm độc đáo về tình yêu và các mối quan hệ.