lesvinm

Lesvin Martinez Martinez từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Lesvin Martinez Martinez từ Audrain County

Lesvin Martinez Martinez từ Audrain County

lesvinm

Đôi khi, tôi nghĩ RC Sproul là người đàn ông thông minh nhất hành tinh. Yêu anh ta, ghét anh ta, đồng ý hay không đồng ý, đây là cách giải thích dễ đọc nhất về một chủ đề khó khăn mà tôi đã tìm thấy, một chủ đề khiến mọi người đấu tranh khi họ có lẽ không nên. Tôi là một người Calvin theo truyền giáo - hãy ăn năn! Quay lại và đi theo Chúa Giêsu (và tôi vẫn ổn vì dù sao nó cũng thực sự thuộc về Chúa) ...

lesvinm

What a neat way to learn about an important leader in our history!