a1format

A1 từ Bromfield, Ludlow, Shropshire SY8, Vương Quốc Anh từ Bromfield, Ludlow, Shropshire SY8, Vương Quốc Anh

Người đọc A1 từ Bromfield, Ludlow, Shropshire SY8, Vương Quốc Anh

A1 từ Bromfield, Ludlow, Shropshire SY8, Vương Quốc Anh

a1format

Một cú đấm lớn trong một gói nhỏ. Schlink bắt đầu bạn trên một con đường và sau đó tiết lộ một cái gì đó mới khiến nó trở thành một cuốn sách hoàn toàn khác nhiều lần. Chữ viết nghệ thuật. Nhân vật khó quên. Đặt câu hỏi, "Bạn sẽ làm gì" từ một người trong hoàn cảnh không thể. Cuốn sách tuyệt vời

a1format

I love reading Bret Easton Ellis, but I often come to the end of the book and realize I have no idea what happened or what it was about. I'm no slouch with reading comprehension, but it usually takes more than one reading of his books just for me to be able to differentiate the characters. I tend to read him more for style than for substance. This one has more plot than most, but it's really all about how it's written.