kayusestudios

Mitchell Aji Aji từ Baladeh, Fars, I-ran từ Baladeh, Fars, I-ran

Người đọc Mitchell Aji Aji từ Baladeh, Fars, I-ran

Mitchell Aji Aji từ Baladeh, Fars, I-ran

kayusestudios

Ursula K. Le Guin đã viết trong một bài tiểu luận rằng khoa học viễn tưởng / giả tưởng là phong cách văn học tốt nhất để thực sự nắm bắt bản chất con người bởi vì bạn có thể làm cho vô hình hữu hình, do đó cung cấp cho một nhà văn một phương tiện hoàn toàn mới để khám phá chúng ta, xã hội của chúng ta, những thiếu sót của chúng ta , v.v ... Mặc dù phần lớn thể loại là, hãy đối mặt với nó, rác rưởi (mặc dù thường rất thú vị khi đọc rác, và rất nhiều tiểu thuyết chung cũng khá kinh khủng), cuốn sách này minh họa cho tình cảm đó. Một viên ngọc thực sự cho những người hâm mộ khoa học viễn tưởng suy nghĩ.