claytony

Clayton Martins Martins từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Clayton Martins Martins từ Audrain County

Clayton Martins Martins từ Audrain County

claytony

Amy Sedaris là một con cu theo cách tốt. Cuốn sách châm biếm này khiến tôi cười khó khăn trong một số phần nhất định. Các phần khác của cuốn sách dường như chỉ bị kẹt ở giữa để làm cho cuốn sách có kích thước nhất định. Tôi ước tôi có thể thấy Amy thực hiện hành động truyện tranh của cô ấy - sự hài hước tinh nghịch của cô ấy đưa tôi ra khỏi mọi rắc rối của thế giới.

claytony

The 'Quests' are a meatier Bone and perfectly timed, too. Beginning novel readers will appreciate having developed the story line through the graphic novels that precede these and will have greater interest in delving in to something less pictorial. That's how it worked for my eight year old. :)