juliautenkova

Julia Utenkova Utenkova từ Damnica, Ba Lan từ Damnica, Ba Lan

Người đọc Julia Utenkova Utenkova từ Damnica, Ba Lan

Julia Utenkova Utenkova từ Damnica, Ba Lan

juliautenkova

Tập 1 là tất cả về các giao thức, Tập 2 là về việc thực hiện. Như bạn có thể tưởng tượng, cấp độ ngay dưới phần thảo luận về giao thức trong Tập 1 sẽ là các thư viện, hàm và các cuộc gọi hệ thống liên quan đến giao thức. Ồ, và đừng quên các cấu trúc bạn cần để làm cho tất cả xảy ra. Tôi đã cắt răng trên BSD vì vậy cuốn sách này vẫn là thứ tôi trân trọng.

juliautenkova

3 1/2 sao. mất một thời gian để vào nó nhưng rất tốt