devkumar9781

Dev Kumar Kumar từ Bakhiv, Volyns'ka oblast, Ukraina từ Bakhiv, Volyns'ka oblast, Ukraina

Người đọc Dev Kumar Kumar từ Bakhiv, Volyns'ka oblast, Ukraina

Dev Kumar Kumar từ Bakhiv, Volyns'ka oblast, Ukraina

devkumar9781

Nếu bạn thích "It Was We" của Yuuki Obata, bạn sẽ thích "Seed of love". Các thiết kế là tuyệt vời và câu chuyện xứng đáng với các sojơ vĩ đại nhất. Ngoài ra, họ sống trong một khoản trợ cấp (nhưng không phải là Mimosas ...).

devkumar9781

each story is followed by an essay by a mystery writer. I enjoyed it but found reading Poe more challenging than I expected.