_chelled

Michelle Doherty Doherty từ Batherton, Cheshire East CW5, Vương Quốc Anh từ Batherton, Cheshire East CW5, Vương Quốc Anh

Người đọc Michelle Doherty Doherty từ Batherton, Cheshire East CW5, Vương Quốc Anh

Michelle Doherty Doherty từ Batherton, Cheshire East CW5, Vương Quốc Anh

_chelled

TÔI YÊU GAKUEN ALICE !! Tôi cảm thấy tệ cho Luca nhưng gooooo Natsume !!

_chelled

đây là một cuốn sách rất ngắn - gần giống như một cuốn sách bàn cà phê - vì vậy đọc rất nhanh. Sông Thames đã đóng băng 40 lần kể từ những năm 1100 và một câu chuyện nhỏ liên quan đến mỗi lần nó đóng băng. Rất thú vị nếu bạn thích tiểu thuyết lịch sử.