lyang11188cbb

Lily Yang Yang từ Tenganabasa, Odisha 766105, Ấn Độ từ Tenganabasa, Odisha 766105, Ấn Độ

Người đọc Lily Yang Yang từ Tenganabasa, Odisha 766105, Ấn Độ

Lily Yang Yang từ Tenganabasa, Odisha 766105, Ấn Độ

lyang11188cbb

Đọc điều này trong 6 giờ trên đường đến London. Patterson giới thiệu chúng tôi với một anh hùng MỚI! Yêu anh ấy ... không đề cập đến tên anh ấy là Michael Bennett (không liên quan) Tuyệt vời đọc ... nhanh chóng, hồi hộp, tuyệt vời. Nhưng, tôi thực sự thiên vị đối với Jimmy P.

lyang11188cbb

Parts of this story have stuck with me for months. The narrator seems very realistic to me and the story keeps you engaged throughout. Intriguing look at the dynamics of a family and how they each relate differently to a shared history.