notosizm

G từ Caroline Crossing QLD 4477, Úc từ Caroline Crossing QLD 4477, Úc

Người đọc G từ Caroline Crossing QLD 4477, Úc

G từ Caroline Crossing QLD 4477, Úc

notosizm

Anh chàng này đã hết xăng Tập truyện này là bằng chứng nữa cho thấy bạn không thể tạo ra thứ gì đó thực sự tốt mà không phải trải qua nỗi đau. Những nỗ lực trước đây được sinh ra từ sự kinh hoàng của trải nghiệm mà anh đang viết. Bây giờ anh ấy đã dọn dẹp, không có gì để nói. Đọc khô thay thế.

notosizm

Daniel Silva đã viết một vài cuốn sách về điệp viên Israel "bất đắc dĩ", Gabriel Allon. Đôi khi một chút thất vọng về những kẻ khủng bố, nhưng đọc hấp dẫn.