williamvincent

Anthony Elwell Elwell từ San Pablo el Grande, Hgo., Mê-hi-cô từ San Pablo el Grande, Hgo., Mê-hi-cô

Người đọc Anthony Elwell Elwell từ San Pablo el Grande, Hgo., Mê-hi-cô

Anthony Elwell Elwell từ San Pablo el Grande, Hgo., Mê-hi-cô

williamvincent

Những hình ảnh đẹp! Làm cho tôi muốn đến Jerusalem (hầu hết thời gian tôi có thể thuyết phục bản thân mình rằng thật tốt khi tôi không bao giờ đến đó khi tôi ở trong khu vực).

williamvincent

Năm ngôi sao ... bởi vì tôi yêu nó khi tôi đọc nó vào năm thứ nhất đại học khi tôi nghĩ rằng những thứ rác rưởi trong những năm 60 thật tuyệt. Bây giờ tôi khá hơn rồi. Mát mẻ đọc lại trong ngày, mặc dù. :)

williamvincent

Nếu bạn thích người sống sót và kinh dị, bạn sẽ thích cái này.