462148995a306

từ Cornil, Pháp từ Cornil, Pháp

Người đọc từ Cornil, Pháp

từ Cornil, Pháp

462148995a306

TÔI CHỈ VAGUELY NHỚ ĐỌC NÀY. TỪ những gì tôi nhớ nó là OKAY. TÔI ĐÃ NÓI CHUYỆN VỀ NÓ VỚI MỘT BẠN B ON VÀ MỘT NÓI NÓI RỒI C ALNG NHƯ CÁC DÒNG "ELIZIBETH WURTZEL CẦN CHỈ CẦN CHIA SẺ VÀ BẮT ĐẦU HERAPAPRO". TÔI NGHINK NHỮNG KẾT THÚC "HÃY TỰ TIN" TÔI KHÔNG MUỐN XEM PHIM.

462148995a306

Cố gắng hết mức có thể, tôi không thể tham gia vào cái này và tôi không thể hiểu tại sao mọi người lại phát cuồng về nó.

462148995a306

I enjoyed Where the Heart Is, so I was looking forward to reading this. Although this one was more of a mystery, it still contained the charming and quirky characters I loved in Where the Heart Is--they pulled me in from page one, and I was actually disappointed to part with them when the book ended. A worthwhile read.