fabianogh

Fabiano Gheno Gheno từ Đài Loan, 台北市中正區林興里 từ Đài Loan, 台北市中正區林興里

Người đọc Fabiano Gheno Gheno từ Đài Loan, 台北市中正區林興里

Fabiano Gheno Gheno từ Đài Loan, 台北市中正區林興里

fabianogh

Khuyến nghị nhà sách SFO.

fabianogh

Bạn có phải là một mọt sách khoa học? Bạn có thấy thú vị với môn lịch sử? Thế còn đạo đức? Hoặc Sinh học hay Y học hay nghiên cứu khoa học? Bạn đang thở à? Sau đó, đây là cuốn sách dành cho bạn. Đó là cuốn sách tuyệt vời và tuyệt vời khi nhìn vào thế kỷ cuối cùng của nghiên cứu y học. Nếu bạn đã có bất kỳ loại vắc-xin trong thời gian sống của bạn thì bạn được kết nối với Henrietta Lacks và cuốn sách này. Tôi khuyên bạn nên nó!

fabianogh

Hấp dẫn, siết chặt trái tim, và một cái mở mắt nghệ thuật thủ công. Nightshade là một viên đá quý tối, lấp lánh!