yurikogw

Yuriko Ogawa Ogawa từ Birajpur, Jharkhand 832108, Ấn Độ từ Birajpur, Jharkhand 832108, Ấn Độ

Người đọc Yuriko Ogawa Ogawa từ Birajpur, Jharkhand 832108, Ấn Độ

Yuriko Ogawa Ogawa từ Birajpur, Jharkhand 832108, Ấn Độ

yurikogw

Tôi sẽ phải viết đánh giá của mình sau này, khi tôi kết hợp lại, nhưng DAMN. Hôm nay tôi đã xé nát nửa sau của cuốn sách này trong hai chuyến xe buýt / tàu điện ngầm và ngay bây giờ mặc dù tôi đáng lẽ phải ngủ. Tôi đoán một số người đã nhìn thấy các vòng xoắn trong nửa thứ hai, nhưng rõ ràng tôi không biết gì - tôi đã dành 100 trang cuối cùng để mở miệng, biến mỗi trang nhanh hơn và nhanh hơn (và chửi thề). Tôi là fan.

yurikogw

A nice collection of humorous mystery short stories.